Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

CDB Statistik per den 2017-12-31

2018-02-05 | Detta är siffror från CDB. Vi återkommer när vi har KAP Statistiken på stambokförda Galloway.

Ras   2017-12-31  
    Handjur Hondjur
17 Belted Galloway 359 685
20 Galloway 36 67
SUMMA 395 752
TOTAL: 17 1 044
TOTAL: 20  103
TOTALT   1 147