Svenska Gallowayföreningen

Om föreningen

Mor och dotter på grönbete Svenska Gallowayföreningen har som syfte att verka för

-att rasen etableras och att antalet djur ökar

-att aveln bedrivs på ett ansvarsfullt sätt

Vår förening startade under våren 2004 och omfattar raserna Galloway och Belted Galloway, med raskod 17. Tidigare har raserna haft två olika raskoder (17 och 20) men inte längre.

Föreningen är ansluten till NAB, Nordiska Avelsrådet för Biffraser. 

Djur

 Djuren (ca 15 st) är från början importerade från Danmark, Tyskland och Norge. Ett fåtal är importerade som embryon (ET). Dessa besättningar byggdes upp och började efter några år att sälja avelsdjur till nya besättningar. Under tiden så har semin och ET kontinuerligt importerats för att säkra olika avelslinjer.

Medlemmar

Vi är ca 40 medlemmar och vissa av oss har djur att sälja. Tag gärna kontakt med någon i styrelsen för att få mer information om våra trevliga djur.