Svenska Gallowayföreningen

Köpes

*****

Renrasiga Belted Galloway Kvigor köpes:

Köpes: 2-3 stambokförda och härstamningsverifierade kvigor, minst 2 år

Finnes Highland besättning, ca 45 djur, som i år betäckts med Stambokförd BG tjur. 


Baliol af Hedenäs SWE 70 949

Jag vill även ha några renrasiga BG att jämföra med

John-Eric Nordin 
Ångermanland, Ramsele
0623jonne@telia.com
070-3099987

  *****