Svenska Gallowayföreningen

Belted Galloway

 

 …är en härdig köttras från Gallowaydistriktet i  sydvästra Skottland. Rasens ursprung tros komma från de hornlösa djur som vikingarna förde med sig till Skottland. Under 1700-talet hade skottarna handels- utbyte med Holland och därifrån togs tjurar av rasen Lakevelderer vilka har det karakteristiska bältet som senare kommer att bli Belted Galloways kännetecken.      Belted Galloway betar vid dammen på Klintemåla.
 Rasen är naturligt hornlös och det markerade bältet är också dominant. Förutom svarta djur finns också dun och röda. Historiskt har skottarna aldrig stallat in dessa djur som under århundradena har utvecklat en dubbel päls med underull som håller djuret varmt och en raggigare päls över som håller undan fukt och väta.   Korna är långlivade och kända för att producera levande kalvar långt upp i åldern. Kalvningarna är mycket lätta och typiskt är att kalven står upp och diar inom en halvtimma. Gammeltjuren spanar ut över dammenKorna har mycket goda moders- egenskaper och har oftast god tillgång på mjölk.   Köttets karaktär är välmarmorerat med lågt innehåll av putsfett och detta borgar för ett relativt högt slaktutbyte ca 55 – 60 %  

Ungefärliga  vikter:  
Vuxna tjurar     800 -1000
Kor    500 - 600
1-årsvikt tjurkalvar    350 - 450
1-årsvikt kvigkalvar    300 - 350              Födelsevikter      25 - 35