Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

KAP Statistik per 2017-12-31

2018-02-12 | Då har vi fått lite färska siffror från KAP på Stambokförda djur.

Belted Galloway ras kod (17) är det:
20 Tjurar, 61 Ko'r & 25 Kvigor =106 st. stambokförda

Galloway ras kod (20) är det:
1 Tjur, 1 Ko & 2 Kvigor = 4 st. stambokförda


Ras   2017-12-31      
    Tjur Ko Kviga Summa
17 BGA 20 61 25 106
20 GAL 1 1 2 4
TOTALT     110