Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Årsmöte 2019

2019-02-01 | Kallelse till årsstämma 2019

Svenska Gallowayföreningens medlemmar kallas till
årsstämma den 23 Mars kl 11:00 i Falköping.

Anmälan senast den 18 mars per e-post till kassör yvonne.consult@tele2.se
eller per telefon eller sms via mobilnr 0703241770