Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Semin (raskod 17)

2019-02-05 | Växa har beställt semin av tjurarna Barwise Jeorge & McCoy.

Önskar du köpa doser så kontaktar du ditt Växakontor. Det finns 75 strån av varje tjur.