Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Dikoproduktion

2009-02-20 | Seminarium om diko-produktion med
Helena Stenberg från Taurus.


Det seminarium som beslutades om vid årsstämman i april 2008 har äntligen blivit av.  Det hölls i LRF´s lokaler i Böndernas Hus i Vimmerby den 19 februari mellan kl. 10 - 16 med avbrott för en snabb lunch på ALV.
Helena Stenberg från Taurus gjorde en mycket intressant och lärorik genomgång  med rubriken: Vad krävs för att lyckas i dikalvproduktionen ?

Följande punkter gicks igenom och diskuterades noggrant:
- Kons hull, hur mycket grovfoder/kraftfoder, hullbedömning
- Hur få kon att gå ner i vikt
- Rekommendationer kring foder/hull mm
- Kalvning
- Avvänjning
- Klövverkning och Parasitbekämpning
- Avelstjuren
- Rekryteringskvigan

Uppslutningen var liten, vi var sex deltagare, vilket gjorde aktiviteten hög och frågorna många.  Alla närvarande var mycket nöjda med dagen.