Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Hälsostatus - Svenska intyg& SDS-intyg vid import

2019-05-26 | På förekommen anledning

Djurs hälsostatus

För information om djurs hälsostatus så gäller svenska intyg i Sverige. Vid import så tappar djuren sin hälsostatus. För tex para-tb så tar det fem år att nå högsta status för importdjur.

Mao så kan inte importerade djur eller avkommer från dem ha högsta hälsostatus om de inte funnits med i programmet i Sverige under fem år.

Det vore katastrof om vår ras skulle bli orsaken till att 100-tals nötbesättningar behöver slaktas ut pga oseriös livdjursförmedling av importerade djur i Sverige.

Kräv SDS-intyg. Finns det så har importen gjorts på ett avsvarsfullt sätt. (Fast Sverige behöver inte importera djur) Du kan då också föräkra dina djur och också använda dig av näringens slakterier.

Vid funderingar ring någon i styrelsen eller kontakta tex NAB eller ring smittskyddsveterinär Ebba Schwan på SDS. Tel: 0498-28 39 82

//Styrelsen