Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Rasbeskrivning

2020-11-24 | Avelsrådet och styrelsen har under året arbetat med en rasbeskrivning på uppdrag av stämman. Nu är den klar och finns att läsa här!

Rasbeskrivning finns här: Rasbeskrivning Galloway 201124.pdf