Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016

2016-04-12 | Årsmöte 1 maj 2016

Svenska Gallowayföreningens medlemmar kallas till årsstämma den 

1 maj 2016 kl. 13.

Årsstämman hålles hos Matilda Sjöö och Magnus Eliasson, Linnebergs Gård, Linneberg Öppinge 653, 305 94 Halmstad, 070-3027076, http://www.linnebergsgard.se/

Vi börjar med lunch och genomför därefter våra årsmöteshandlingar.

Anmälan senast den 26/4 per mail till asadal@syd.se

På uppdrag av Belted Gallowayföreningens styrelse

Onslunda 2016-04-12

Lena Lydén 0709-7282 25