Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Smittskydd och djurhälsa

2019-05-01 | På föreningens årsmöte 2019 informerade Ebba Schwan, veterinär på Gård och Djurhälsan om smittskydd och djurhälsa. Årsmötet rekommenderar alla besättningar att bidra till Sveriges goda djurhälsa och följa SDS rekommendationer.

Smittskydd och djurhälsa – Ebba Schwan, veterinär på Gård och djurhälsan.

Sverige har jämfört med de flesta andra länder friska djur och många sjukdomar är utrotade i de svenska besättningarna. (Tex Tuberkulos, Leukos, IBR, BVDV) Härnäst önskar de få bort Paratuberkulos (para-tb senaste fallet i Sverige 1993 då 52 besättningar smittspårades och slaktades ut.)

Utrotningen av sjukdomar tack vare den ”svenska modellen”. Den innebär:
Hög djurhälsa, relativt små besättningar, låg antibiotikaförbrukning, förebyggande arbete, låg import av levande djur.

I och med Sveriges inträde i EU så ändrades regler om export/import av livdjur. Då startades SDS – Sveriges Djurbönders Smittskyddskontroll. De handlägger all import av lantbruksdjur till Sverige, inklusive semin och embryon.

Danmark har också bra djurhälsa, men de övervakar inte para-tb. Para-tb som är en bakterie orsakar nedsatt mjölkproduktion, minskade kalvvikter, nedsatt fertilitet, avmagring, diarré, minskad slaktavkastning. Smittade djur kan ”uppträda” som friska och det kan ta upp till 7 år innan det märks.

Att Sverige idag inte har några kända lantbruksdjur med para-tb-smitta innebär att många gårdar/företag kan ha bra mjölk och kött-avkastning.

Besättningar som vid import uppfyller SDS (näringens) krav får ett intyg på att importen är godkänd av SDS. Att importen är Godkänd är ett krav föra att få slakta djur vid de större slakterierna i Sverige (anslutna till Svenska Köttföretagen), det är också ett krav vid införsäkran hos försäkringsbolagen dessutom en starkt önskan från nötköttsbranchen som helhet och kan förekomma som krav vid olika arrangemang tex utställningar. SDS godkännande bör också användas som kvalitetsintyg vid handel med djur från importbesättingar – dvs efterfråga detta när du köper djur som är eller är avkommor av importerade djur.

Föreningens raser är överrepresenterade i import av livdjur till Sverige. Framförallt raskod 20 – Galloway.

Det är otroligt viktigt att besättningar som importerar djur ansluter sig till para-tb-programmet i Sverige. Det är mycket lämpligt att övriga besättningar också gör det för att bidra till djurhälsan i Sverige.

Kostnad 1000 kr/år (Mycket subventionerat)

Vid frågor kontakta Ebba Schwan på SDS. Tel: 0498-28 39 82