Svenska Gallowayföreningen

Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

Nya medlemmar

2019-05-20 | Vi vill varmt välkomna våra nya medlemmar till föreningen!


Vi vill varmt välkomna våra nya medlemmar till föreningen!

Det finns ett stort intresse för rasen både som betesdjur och/eller kvalitetsköttdjur. Det är glädjande att det svenska avelsarbetet har blivit så stort att det kan bildas nästan tio nya besättningar här på vårkanten. Har du också raskod 17 el 20-djur men inte är medlem ännu, så skicka ett epost till info@galloway.nu för att bli medlem!
Önskar du köpa djur så hör också av dig till samma epost.

   Mätt Belted galloway-kalv