Svenska Gallowayföreningen

Kontaktpersoner

Styrelsen

Pernilla Stake Ordförande mob 0703-123817 Kontaktkort
Yvonne Johansson Melander Kassör mob 0703241770 Kontaktkort
Niclas Landberg Sekreterare mob 070-32 84 0 86 Kontaktkort
Maria Hedding Ledamot Tel 0430-621 74 Kontaktkort
Kerstin Höckert Suppleant Tel 0435-23075 Kontaktkort
Ulf Grahn Ledamot Kontaktkort
Ingrid Larsson Suppleant Kontaktkort
Stefan Soleskog Suppleant Kontaktkort