Svenska Gallowayföreningen

Vikt krav

Viktkrav för stambokföring i NABs stambok

I avelsarbetet med köttdjur är det bland annat vikter på djuren som utgör underlag för avelsvärdering och för kvalificering till stambokföring enligt NAB:s register A.

Kvalificerande vikt ska vara vägd under medverkan av behörig kontrollant från för KAP fältansvarig förening.

A-märkt vikt

Avdelningen Riksstambok, register A från och med 2018-01-01.Ras

Korr vikt 200 dagar

Korr vikt 365 dagar

Krav för stambokföring

 

 

Galloway/Belted Galloway

 

-

-

Inga krav på assistentvägning.

(Djurägarvägda födelsevikter är en rekommendation)