Svenska Gallowayföreningen

2008

Stämman 2008 hölls hos Elisabet Storck och Jim Englund.

Efter föreläsning av Helena Stenberg från Taurus och sedvanliga årsstämmoförhandlingar i
Tuna Bygdegård gjordes ett besök på Klintemåla.

Några bilder.
Tuna Bygdegård Helena Stenberg, TaurusKaffe på Klintemåla Klintemåla, Kokoll