Svenska Gallowayföreningen

2005

Stämman den 16 april 2005 

Hölls hos Mikaela och Andreas Hoff.